Wina tradycyjne kontra niekonwencjonalne

Na etykietach win znajdziemy różne certyfikaty i określenia uzależnione od metody produkcji i interwencji samego winiarza. W różnych stronach świata nieco się różnią procedurami, ale przyjmijmy jakieś uproszczenia.

Mamy wina tradycyjne i niekonwencjonalne.

WINA TRADYCYJNE / MODERN WINES

Opierają się na współczesnych założeniach produkcji win XX wieku z użyciem maszyn, dostępnej technologii, automatyzacji oraz dodatków – wszystko co może wspomóc kontrolę procesu. To wina drożdżowane, klarowane, filtrowane, fermentowane w ściśle określonych temperaturach, a uprawy kilkukrotnie w roku poddawane opryskom.

Wina konwencjonalne mogą opierać się na uprawach ekologicznych, a winiarz nie musi o tym informować, dlatego trudno sugerować się jedynie oznaczeniami.

WINA VEGE / VEGAN SOCIETY

Podczas filtracji wina, aby zachować jego klarowność po drożdżowej fermentacji, producenci wykorzystują do tego celu produkty pochodzenia zwierzęcego (żelatyna, kazeina, białka zwierzęce).
Przy wegańskich winach nie stosuje się produktów pochodzenia zwierzęcego, a jedynie te pochodzenia mineralnego (ziemia okrzemkowa, bentonit, kaolin).
Przy wegetariańskich winach natomiast dopuszcza się produkty pochodzenia zwierzęcego, ale te tylko ze zwierząt żywych (białko kurze, mleko).

WINA EKOLOGICZNE / ECO WINES

Ekologiczne, organiczne oraz Bio – wiele ich łączy, a już na pewno przyjazne dla środowiska podejście do upraw i samej produkcji. Oznaczone certyfikatami gwarantują, że producent przeszedł skomplikowany proces weryfikacji i stale jest poddawany kontrolom. Winogrona pochodzą wyłącznie z upraw ekologicznych, zabronione jest stosowanie sztucznych drożdży czy syntetycznych dodatków. Dozwolone są natomiast naturalne sposoby mobilizacji wzrostu roślin oraz ich ochrony. Aby uzyskać taki eko certyfikat, rolnik lub producent wina muszą ściśle zastosować się do wytycznych i przejść ścisłą weryfikację.

W tym segmencie możemy rozróżnić produkcję wina na:

  • organiczną (organic),
  • biodynamiczną (biodynamic),
  • naturalistyczną (natural).

A dalej w szczegółach?

Wina organiczne / Organic wine

Pochodzą ze środowiska bogatego w substancje odżywcze i naturalne mikroorganizmy. Wyklucza się, z małymi wyjątkami, użycie nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin (pestycydy, sztuczne środki chwastobójcze i grzybobójcze). Przy winach organicznych dopuszczalne jest używanie drożdży hodowlanych, preparatów o charakterze homeopatycznym, a zakazane jest stosowanie składników modyfikowanych genetycznie (GMO). 

Bezpieczeństwo upraw cechuje bioróżnorodność. Winiarze wracają do prymitywnych metod prowadzenia upraw jak np: płodozmian, pozostawianie dzikich roślin między rzędami winorośli czy dbanie o mikroorganizmy, które naturalnie zwalczają choroby i szkodniki.

Wona biodynamiczne / Biodynamic wine

Prócz zasad stosowanych przy winach organicznych, dodatkowo plantatorzy zwracają uwagę na harmonię, fazy księżyca i naturalny cykl wzrostu, a całe gospodarstwo traktują jako jeden organizm. Trochę ezoteryczne klimaty.

Wina naturalne / Natural wine

Do win naturalnych używa się na ogół winogron z winnic prowadzonych organicznie, biodynamicznie lub z upraw zrównoważonych.

Wina te nie posiadają certyfikatu a samą produkcję cechuje holistyczne podejściem do upraw – oddanie naturze władzy nad całym procesem. Do win nie są dodawane kwasy, cukry czy enzymy, a fermentacja zaczyna się samoistnie dzięki naturalnym drożdżom ze skórek winogron. Winiarz unika używania maszyn i jak najwięcej etapów produkcji realizuje ręcznie. Wina naturalne są niefiltrowane, co daje im mniejszą przejrzystość i osad obecny w butelce.

Uprawy cechuje niskointerwencyjna metoda produkcji oraz bioróżnorodność środowiska, harmonia świata ludzi, zwierząt oraz roślin.

A jakie jeszcze?

Mamy jeszcze produkcje win ze względu na zrównoważone uprawy (sustainable agriculture) oraz redukcje emisji dwutlenku węgla (carbon neutral – CO2). W różnych krajach istnieją lokalne organizacje certyfikujące wyżej wymienione typy win.

Siarczyny w winach

Wspominałam w poprzednim materiale o zawartości siarczyn w winach. Zatem ze względu na ich produkcje mogą one zawierać pewne dopuszczalne ilości konserwantów:

* tradycyjne 150-200,

* ekologiczne 100-150,

* biodynamiczne 70 -90,

* naturalne 30-40,

* bez dodatku siarczynów, ale nie bez siarczyn.

Prawdą jest, że wina eco mogą podnieść ostateczną cenę butelki, między innymi ze względu na ryzyko wydajności plonów, związane z unikaniem sztucznych nawozów i dbałością o bioróżnorodność. Uprawy BIO są w oczywisty sposób korzystne dla przyrody – korzystają na tym rośliny, gleba i woda, które nie są zanieczyszczane sztucznymi nawozami i pestycydami.
W zgodzie z naturą, bez maszyn i chemii.