Wino w sztuce

„bo dobre wino jest jak dzieło sztuki zamknięte w butelce, a wielkiej sztuce zawsze towarzyszy dobre wino…” – Edyta Kunc